Inschrijfformulier

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

1. De cursusinhoud, lesdata en andere informatie zijn na te lezen op onze website of verkrijgbaar bij de administratie. Wij gaan ervan uit dat u deze kent bij inschrijving.

2. De cursusprijzen zijn exclusief boek, handleiding of materialen, tenzij anders vermeld. De kookcursussen zijn inclusief ingrediënten.

3. Alle aanmeldingen dienen online of schriftelijk plaats te vinden door gebruikmaking van het inschrijfformulier. Een inschrijving is pas definitief na ontvangst van het cursusgeld.

4. Betaalwijze: via I-DEAL bij inschrijving op de website en met PIN bij inschrijving aan de balie, op werkdagen tussen 8.30 en 13.00 uur. VuOss accepteert geen contanten. 

5. Na inschrijving via onze website ontvangt u per mail direct een ontvangstbevestiging, bij inschrijving via het inschrijfformulier ontvangt u een brief. Hierop staan de naam van de cursus, de lesdata en locatie vermeld. U krijgt géén nieuwe oproep voordat de cursus begint. Bewaar deze gegevens dus goed. Bij twijfel over startdatum of locatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

6. Cursussen gaan door als er een vooraf bepaald minimum aantal deelnemers heeft ingeschreven op de cursus. Wordt het minimum aantal deelnemers niet bereikt, dan komt de cursus te vervallen. Bij taalcursussen behouden wij ons het recht voor om het aantal lesuren in te korten, zodat de cursus ook met minder deelnemers alsnog van start kan gaan. Uiteraard zal dit geen afbreuk doen aan de kwaliteit en wordt dezelfde hoeveelheid stof behandeld. 
Een week voorafgaand aan de startdatum bepaalt de Volksuniversiteit of de cursus doorgaat. Indien een cursus geannuleerd wordt vanwege onvoldoende deelnemers, ontvangt u per email bericht. Controleer dus altijd goed het emailadres dat u op het inschrijfformulier (online) invult! Het volledige cursusbedrag, zonder inhouding van administratiekosten, wordt dan terugbetaald.

7. Bij taalcursussen moeten er vaak boeken aangeschaft worden. Op de website staat vermeld welke druk u nodig heeft. Zodra een taalcursus definitief van start gaat, melden wij dit op de website bij de betreffende cursus. Dit zal ongeveer een week van tevoren zijn. Vanaf het moment dat de taalcursus doorgaat, kunt u de genoemde boeken bestellen. 

8. Als u zich inschrijft voor een cursus, bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering door de cursist is mogelijk, uitsluitend schriftelijk en maximaal tot 10 dagen voorafgaand aan de startdatum van de cursus. In een dergelijk geval ontvangt u te allen tijde een tegoedbon ter waarde van het cursusbedrag, minus € 10,- administratiekosten. Deze tegoedbon is één jaar geldig na datum afgifte en niet inwisselbaar voor contanten. Indien de cursist minder dan 10 dagen voorafgaand aan de cursus deze annuleert of na aanvang staakt, vervalt het recht op een tegoedbon. Het is niet mogelijk om, binnen 10 dagen voorafgaand aan de cursus, het cursusgeld op welke wijze dan ook te restitueren. Telefonische c.q. mondelinge verzoeken worden niet in behandeling genomen.

9. In geval van overmacht is het mogelijk dat de cursus, workshop of lezing door een andere docent wordt gegeven of op een andere locatie plaatsvindt, dan in het programma staat vermeld.

10. Uw e-mailadres kan worden gebruikt om u te attenderen op wijzigingen, lesuitval en op nieuwe cursussen en lezingen.

11. De Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen.